Среда, 2019 год 23 январь

           | 

наши партнеры

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Lekciju cikls: „Personības attīstība” Печать

raznoeLekciju cikls: „Personības attīstība”

Rēzeknes 3.vidusskolas aktu zālē. 

Katru vakaru no 7-11.novembrim plkst. 19.00. 

Vieslektore Lidija Neikurs (Ukraina). Zaokskas Universitātes (Krievija) un Ukrainas Humanitārā institūta pasniedzēja, ģimeņu konsultante, speciāliste bērnu audzināšanas un ģimenes saglabāšanas jautājumos.

Tēmas:

  • Atmiņa. Atmiņas zudums un tās atjaunošana;
  • Vientulība pūlī. Kāpēc cilvēki jūtas vientuļi ģimenē? 
  • Manipulatori un manipulācijas? Kā atpazīt manipulatorus. 
  • Pašvērtējums;
  • Kāpēc bērniem nav stimula mācīties? Motivācija bērnos u.c. tēmas.

Būs iespējams saņemt - Individuālas konsultācijas un atbildes uz Jūsu jautājumiem.

Radošas nodarbības bērniem.

Ieeja brīva.

Organizē: Adventistu Rēzeknes draudze

Atbalsta Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”.

Программа по отношениям Развитие личности

В актовом зале средней школы №3.

Каждый вечер с 7 по 11 ноября в 19.00.

raznoeЛектор Лидия Нейкурc (Украина) Преподаватель Заокского Университета и Украинского Гуманитарного Института, cемейный консультант. Специалист в области воспитаня детей и сохранения семьи.

Темы:

  • Память. Потеря памяти и восстановление;
  • Одиночество в толпе. Почему люди чувствуют себя одинокими в семье? 
  • Манипуляторы и манипуляции? Как распознать манипулятора;
  • Самооценка;
  • Почему у детей нет стимула учиться? Мотивация у детей и.д. темы.

По Вашему желанию - Индивидуальное консультирование и ответы на Ваши вопросы.

Творческие занятия для детей.

Вход свободный.

Организует: Адвентистская Резекненская церковь

Поддерживает: Резекненское Управление социального обслуживания.

07 Ноября 2018
Автор: Мамин Клуб Резекне   
Мероприятия