Среда, 2019 год 23 январь

           | 

наши партнеры

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Veselības veicināšanas pasākumi Rēzeknē Печать

разноеTurpmākos trīs gadus Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īstenos Rēzeknes pilsētas pašvaldība ar  Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu.

Projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas iedzīvotajiem, uzsvaru liekot uz trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, bērniem un jauniešiem, personām ar invaliditāti, kā arī iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem.

Aktivitātes, kurās plānots iesaistīt vairāk nekā 3000 iedzīvotājus, norisināsies visā Rēzeknes pilsētas teritorijā.

разноеразноеразное

разноеразноеразное

Regulāri tiks rīkotas informatīvas akcijas, semināri un interaktīvas nodarbības par slimību profilakses jautājumiem, garīgo veselību un veselīgu uzturu; meistarklasēs varēs iegūt zināšanas veselīga ēdiena pagatavošanai; notiks sporta nodarbības, fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumi visai sabiedrībai; peldēšanas nodarbības bērniem, senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Informatīvi pasākumi un interaktīvas nodarbības par dažādām veselības veicināšanas tēmām ir paredzētas arī skolās un bērnudārzos, tiks rīkotas vasaras nometnes.

разноеKopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 338 108 eiro.

Vairāk informācijas par projektu:http://www.rezekne.lv/rezeknes-zinas/zina/archivecal/2017/6/_/rezeknes-zinas/-/pasvaldiba-iesaistis-iedzivotajus-veselibas-veicinasanas-pasakumos/

 — в Rezekne.

12 Сентября 2017
Автор: Мамин Клуб Резекне   
Рекомендуем